Mano Brown — Boogie Naipe @ SESC Pompeia — Nego Júnior © IMG_0694